Oznakowanie

Posted by artsviu |31 maj 24 | 0 comments

Oznakowanie

Odpowiedniego oznakowania wymaga nie tylko biznes, choć najczęściej to miejsca w których prowadzona jest działalność są głównym przedmiotem naszego działania.

Obiekty użyteczności publicznej, urzędy, instytucje potrzebują odpowiedniej identyfikacji. Specyfika jest trochę inna ale rozwiązania bywają tożsame.

Finalny efekt zawsze jest pokłosiem procesu w zakres którego wchodzą m.in.: spotkania, rozmowy, dopasowanie do obowiązujących przepisów np. uchwał krajobrazowych, wizja lokalna, zapoznanie się z dokumentacją, pomiary, dobór materiałów oraz technik montażu, projektowanie, wizualizacje, prezentacje, próby, konsultacje z ekspertami, uzyskiwanie odpowiednich zezwoleń.

Poza posiadanym doświadczeniem i wiedzą przydatne a czasami konieczne są konsultacje z architektem lub jeśli obiekt jest zabytkowy również z konserwatorem zabytków.


Porozmawiajmy :-)